Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

η γιαγιά που ΔΕΝ αγαπά τα εγγόνια της

Μπελατσιτσίξ: ... και τί θέλεις να πεις μ' αυτό ;
Οκαταρινέτα: ... πως η Ευρώπη κατάγεται από τη Συρία ...
Μπελατσιτσίξ: ... τη Συρία ή τη Φοινίκη ;
Οκαταρινέτα: ... Συρία και Λίβανος ήταν και είναι το ίδιο ... κι η Ευρώπη ήταν εκεί πριγκίπισσα ...
Μπελατσιτσίξ: ... ξέρω, ξέρω ... μέχρι που εμφανίστηκε ο Δίας και την έκλεψε ... και λοιπόν ;
Οκαταρινέτα: ... τί και λοιπόν ; ... τώρα ήρθε η ώρα ο Δίας να πληρώσει ...
Μπελατσιτσίξ: ... με ποιόν τρόπο ;
Οκαταρινέτα: ... με τον συνηθισμένο, σε αυτές τις περιπτώσεις ... αναγνωρίζοντας ... τις πράξεις του ...
Μπελατσιτσίξ: ... τα παιδιά της Συρίας ;
Οκαταρινέτα: ... τα εγγόνια της Ευρώπης ...