Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

αν είχες ... κότσια ... βρωμοΈλληνα

αυτός είναι ο τρόπος ... κι η μόνη λύση
Οκαταρινέτα: ... θα γκρέμιζες τις υπό κατάρρευση ... τράπεζές τους ...
Μπελατσιτσίξ: ... και πώς θα γινόταν αυτό ;
Οκαταρινέτα: ... με τον ... "βρεταννικό" τρόπο ...
Μπελατσιτσίξ: ... grexit ;
Οκαταρινέτα: ... μονομερή κι απόλυτη διαγραφή του χρέους ... σεισάχθεια ... εθνικό νόμισμα ... επανακρατικοποίηση δομών κι υποδομών ... κι επιστροφή στην εθνική παραγωγή ...